ข้อมูลการท่องเที่ยว
 

ข้อมูลท่องเที่ยวสาธารณรัฐเชค

ข้อมูลท่องเที่ยวเชค<>เที่ยวเชค
 
 
 
 
 
  ประเทศสาธารณรัฐเชค หรือ สาธารณรัฐสาธารณรัฐเชค   เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา 
        สาธารณรัฐเช็กประกอบด้วยภูมิภาคที่เก่าแก่สองส่วน คือ โบฮีเมียและโมราเวีย และส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่สาม เรียกว่า ไซลีเชีย ประเทศนี้ได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 
ข้อมูลทั่วไป ของสาธารณรัฐเชค ( Czech Republic )
 
 เส้นทางยอดนิยมท่องเที่ยวสาธารณรัฐเชค
เนื้อที่ : 78,866 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 แคว้น คือ แคว้นโบฮีเมีย และ แคว้นโมราเวีย 
ที่ตั้ง : อยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล มีพรมแดน ด้านเหนือติดกับโปแลนด์ ด้านใต้ติดกับออสเตรีย ทิศตะวันออกติดกับสโลวักและทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี 
เมืองหลวง: ปราก ( เช็ก: Praha) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย เมืองสำคัญอื่น ๆ ของประเทศ ได้แก่ เบอร์โน (Brno) ออสตราวา (Ostrava) เปิลเซน (Plzeň) ฮราเดตส์กราลอเว (Hradec Králové) เชสเกบุดเยยอวีตเซ (České Budějovice) และอูสตีนาดลาเบม (Ústí nad Labem) 
ภาษา/ประชากร: 10.28 ล้านคน (2542) ชาวเช็ก (94.4%) ชาวสโลวัก (3%) ชาวโปล (0.6%) ชาวฮังกาเรียน 0.2%) 
เมืองหลวง กรุงปราก (Prague) มีประชากร 1.21 ล้านคน 
เมืองสำคัญ Brno - เมืองศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของแคว้นโมราเวีย มีประชากรประมาณ 389,000 คน 
Ostrava - เมืองอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทางด้านการถลุงเหล็ก อยู่ทางตะวันออกของประเทศ มีประชากรประมาณ 325,000 คน 
Plzen - เมืองอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และเป็นเมืองที่กำเนิดของเบียร์สูตรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ทางเหนือของประเทศ มีประชากร 171,000 คน 
ภาษาราชการ ภาษาเช็ก ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมันได้และมีบ้างที่พูดภาษารัสเซียได้ 
ศาสนา ไม่มีศาสนา 39.8% โรมันคาธอลิก 39.2% โปรเตสแตนท์ 4.6% ออร์โธดอกส์ 3%
 
ภูมิศาสตร์/ภูมิอากาศ : เช็กเป็นดินแดนที่ประกอบด้วย ที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าน้ำทะเล 200 เมตร นอกจากนั้นยังประกอบด้วย เนินเขา แม่น้ำรวมถึงทะเลสาบขนาดเล๊กๆอยู่ทั่วไป เช็กเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชหลายชนิด เพราะมีดินที่อุดมสมบูรณ์ มีอากาศแบบอบอุ่นภาคพื้นทวีป มีแร่ธาตุหลายชนิด แร่ที่สำคัญได้แก่ ถ่านหิน และ ยูเรเนียม
อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -5 ถึง-15 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาว 
 
 
 
เงินตราและตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน สาธารณรัฐเชค
สาธารณรัฐเชคในปัจจุบัน ใช้ธนบัตรและเหรียญเงินสกุลยูโร (€) ธนบัตร 500€ / 200€ / 100€ / 50€ / 20€/ 10€/ 5€ เหรียญ 2€ / 1€ / 50 cents / 20c / 10c / 5c / 2c / 1c เหรียญ 1€ =100 Cents 
 
 
การเดินทาง ใน สาธารณรัฐเชค
 
ทางรถยนต์
       สาธารณรัฐเช็กมีกฎจราจรตรงข้ามกับกฎจราจรของประเทศไทย คือขับรถไปแบบขวามาซ้ายมีถนนที่เรียกว่า มอเตอร์เวย์ เชื่อมระหว่างเมืองที่สำคัญๆ การใช้มอเตอร์เวย์จะต้องเสียค่าผ่านทางโดยต้องซื้อตั๋วที่เรียกว่า vignette ราคาประมาณ 900 คราวน์ต่อปี สำหรับนักท่องเที่ยวมีตั๋วมอเตอร์เวย์ระยะสั้นไว้บริการ ชนิด 15 วัน ราคา 100 คราวน์ ชนิด 60 วัน ราคา 300 คราวน์ แต่หากใช้มอเตอร์เวย์โดยไม่มี vignette จะถูกปรับถึง 15.000 คราวน์        ตามกฎจราจร จำกัดความเร็วในการขับรถยนต์ในเขตพื้นที่พักอาศัยไม่เกิน 50 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นอกเขตที่พักอาศัยไม่เกิน 90 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง บนมอเตอร์เวย์ไม่เกิน 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีกฎหมายเข้มงวดเรื่องการรัดเข็มขัดเมื่อนั่งบนรถยนต์และห้ามคนดื่มเหล้าขับรถ 
 
รถเมล์
       มีเส้นทางบริการทั่วประเทศ ในเส้นทางที่รถไฟเข้าไม่ถึงก็มีรถเมล์เป็นประจำทางอำนวยความสะดวก ในเขตในเมืองหลวงรถไฟใต้ดิน หรือเมล์โทรให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ในกรุงปรากมีรถรางและรถเมล์วิ่งตลอดเวลามีรถเมล์หรือรถพ่วงรถรางวิ่งรับส่งผู้โดยสารไปถึงชานเมืองด้วย        รถทุกประเภทให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30 – 24.00 น. บนรถเมล์และรถรางจะมีเครื่องเจาะตั๋วตอนขึ้นไปบนรถ ถ้าต้องเปลี่ยนพาหนะที่เดินทางจะต้องใช้ตั๋วใบใหม่ทุกครั้ง ถ้าขึ้นรถโดยไม่มีตั๋วโดยจะมีโทษปรับ 
 
รถรับจ้าง
        ทางเครื่องบิน
       มีรถแท็กซี่บริการทั่วเมืองใหญ่ แท็กซี่มิเตอร์คิดค่าโดยสาร ค่าโดยสารตอนกลางคืนจะแพงกว่ากลางวัน 
 
ทางรถไฟ
       การรถไฟของเช็ก เรียกว่า Czech Railways (Ceske Drahy) บริการเดินรถทั่วสาธารณรัฐเช็ก มีรถด่วนพิเศษให้บริการระหว่างกรุงปรากกับเมืองอื่นๆ ละรีสอร์ตไปชนบทของเช็กทุกวัน ในเส้นทางเดินรถที่สำคัญจะต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ค่ารถไฟราคาไม่แพง แต่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเมื่อโดยสารบนรถขบวนด่วนพิเศษ 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ สาธารณรัฐเชค
กรุงปราก (Prague หรือ Praha)
 
       กรุงปรากได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในโลก มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,200,000 คน กรุงปรากเป็นเมืองที่งดงามสถาปัตยกรรมชั้นยอกของทุกยุคสมัย 
ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทปรากเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในสาธารณรัฐเชค เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวเชครักและภาคภูมิใจ ปราสาทปรากเริ่มสร้างในศตวรรษที่ 9 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวัง โบสถ์ สวนหย่อม พิพิธภัณฑ์ที่เป็นเสมือนมรดกทางวันฒนธรรมของศิลปะยุคสมัยต่างๆ รวมไว้ด้วยกัน โดยช่วงระยะเวลาหนึ่งที่นี่ได้กลายไปเป็นพระราชวังของราชวงศ์ ปัจจุบันปราสาทปรากได้กลายมาเป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดี 
 
มหาวิหารเซนต์วิตัส 
        ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras ชาวสเวเบีย (Swabian) เป็นผู้ออกแบบและควบคุมดูแลคนต่อมา มหาวิหารสไตล์โกธิกแห่งนี้นับได้ว่าเป็นมหาวิหารที่มีความประณีตงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง นับตั้งแต่ประตูแกะสลักลวดลายตระการตา กระจกสีสเตนกลาสบานสูงที่ประดับรอบวิหารล้วนยิ่งขับให้มหาวิหารแห่งนี้ดูโดดเด่น 
        เปิดให้ชมฟรีทุกวัน เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เปิดเวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ และ 12.00 – 16.00 น. ในวันอาทิตย์ ส่วนเดือนมีนาคม – ตุลาคม เปิดเวลา 09.00 – 17.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ และ 12.00 – 17.00 น. ในวันอาทิตย์ 
 
บสถ์เซนต์เวนเซสลาส (St. Wenceslas Chapel) 
        โบสถ์เซนต์เวนเซสลาสเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเซนต์วิตัส ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะในแบบโกธิก ภายในได้รับการตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและอัญมณีทีค่ากว่า 1,345 ชิ้น นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของบรรดากษัตริย์ ในอดีต 
 
พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) 
        เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ โดยภายในแบ่งออกเป็นหลายส่วนและหลายชั้น ที่ไม่ควรพลาดเข้าไปเยี่ยมชมคือบริเวณ Vladislav Hall ที่ก่อสร้างด้วยศิลปะของยุคโกธิกที่มีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบานสูงแสนงดงาม 
        เปิดให้เข้าชมทุกวัน เดือนเมษายน – ตุลาคม เปิดเวลา 09.00 – 17.00 น. และเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม เปิดเวลา 09.00 – 16.00 น. 
 
โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์ (St. George’s Basilica and Convent) 
        ตัวอาคารเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ที่ให้บรรยากาศเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George’s Basilica) แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เชค และในส่วนของเซนต์จอร์จคอนแวนต์ นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานสไตล์บารอกและเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Gallery in Prague) 
 
ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน (Golden Lane) 
        ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทปราก เป็นถนนสายเล็กๆ ที่ตั้งตามชื่อย่านที่ช่างทำทองเคยอาศัยในวริเวณนี้ช่วงศตวรรษที่ 17 โดยสองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของเล็กๆ สีสันสดใส เริ่มแรกนั้นถนนสายนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของทหารรักษาพระราชวังในสมัยพระเจ้ารูดอล์ฟที่ 2 (Rudolf II) จนกระทั่ง 100 ปีถัดมา ช่างทำทองได้ย้ายเข้ามาและเริ่มดัดแปลงเป็นร้านขายของและที่พักอาศัย ในช่วงศตวรรษที่ 19 พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นชุมชมแออัดที่อยู่อาศัยของพวกคนจน และเต็มไปด้วยอาชญากรรม จนช่วงปีค.ศ. 1950 เจ้าของบ้านที่แท้จริงจึงกลับมาบูรณะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม ร้านค้าบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านหนังสือ ร้านขายเครื่องแก้วโบฮีเมียน และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ 
 
ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน (Golden Lane) 
        ศูนย์กลางทางการค้าและแหล่งราชการในอดีต รอบลานจัตุรัสมีตึกเก่าล้อมรอบ รวมถึงตึกสำคัญอย่างที่ว่าการเมืองหลวงเก่า หน้าอาคารที่ว่ากรเมืองเก่ามีนาฬิกาดาราศาสวตร์โบราณที่นอกจากจะบอกเวลาแล้ว ยังสามารถบอกข้างต้น ข้างแรม จักรราศีและแสดงตำแหน่งการเดินทางของพระอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกในระบบสุริยะจักรวาลได้อีกด้วย เมื่อถึงกำหนดครบชั่วโมงจะมีผู้คนมายืนรอชมรูปปั้นสาวกพระคริสต์ที่ประดับนาฬิกา ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ บนหอคอยกันเต็มลานไปหมด 
        นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตั้งอยู่ที่กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยู่ทางกำแพงด้านใต้ของศาลาว่าการในจัตุรัสเมืองเก่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ได้รับความนิยมมาก 
        ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกาได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งจะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน และด้านบนสุดมีรูปปั้นสาวกของพระเยซู 
 
 
 
เมืองมรดกโลกของ สาธารณรัฐเชค ( UNESCO Sites) 
        ประเทศสาธารณรัฐเชคเป็นประเทศที่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย ผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐเชคนั้นไม่ใช้เพียงแค่ต้องการมาชื่นชมประสาทที่ถูกสร้างขึ้น โบถส์ หรือ ประวัติการก่อตั้งราชวงศ์ต่างๆ แต่ผู้คนเหล่านั้นต้องการที่จะมาชื่นชมความสวยงามและการออกแบบของสถาปัตยกรรมโดยรวมที่มีมากมาย ซึ่งสถานที่ที่มีสถานปัตยกรรมที่สวยงานเหล่านี้ ได้รับเลือกจาก องค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกถึง 12 แห่งด้วยกัน ซึ่งยังมีอีกหลายๆ เมืองที่ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรรค์ 
 
เบอร์โน Brno 
        เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสาธารณรัฐเช็ก (รองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศ) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ถูกค้นพบใน ค.ศ.1243 มีประชากรประมาณ 405,337 คน เบอร์โนเป็นเมืองหลวงของเขตเซาท์มอเรเวีย นอกจากนี้ Villa Tugendhat ในเมืองเบอร์โนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เบอร์โนเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมาซาริคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์โน 
 
เชสกีกรุมลอฟ Český Krumlov 
        เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทกรุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
        ชื่อเมืองเชสกีกรุมลอฟ ("กรุมลอฟโบฮีเมีย") นี้ตั้งขึ้นเพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองมอรัฟสกีกรุมลอฟ (Moravský Krumlov, "กรุมลอฟมอเรเวีย") ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ 
 
โฮลาโซวิเซ่ Holašovice 
        โฮลาโซวิเซ่ เป็นหมูบ้านแห่งวัฒนกรรมตั้งแต่สมัย คริสตศตวรรษ ที่ 13 เป็นหมูบ้านที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้นโบฮีเมีย ในสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อคในชนบทอย่างแท้จริง โรงนา 22 แห่งที่มีการทาสีในแบบบาร็อคตั้งอยู่ทั่วไปบริเวณแหล่งน้ำจืดของหมู่บ้านทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมประมงที่มีชื่อเสียง ซึ่งยังทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตอีกด้วย 
 
โครเมอริส Kroměříž 
        โครเมอริส ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโมราวา บนเชิงเขา Chriby ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแคว้น โมราเวีย สวนและปราสาทของเมืองโครเมอริสเป็นสวนและที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ในแบบบาร็อคยุโรป ที่ได้รับการดูแลและสมบูรณ์ ที่สุดแห่งหนึ่ง 
 
 
อาหารของสาธารณรัฐเชค
        อาหารพื้นเมืองของสาธารณรัฐเชคนั้นเป็นอาหารที่ไม่ใกล้เคียงกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร ซึ่งทุกคนคงจะพบกับอาหารมือที่เรียกได้ว่า เป็นอาหารขยะเลยทีเดียว ซึ่งมันจะประกอบไปด้วย ซุปมันฝรั่ง เนื้อหมูอบกับเกี๊ยวและกระหล่ำปรีดอง เกี๊ยวผลไม้ หรือ แอปเปิ้ลสตรูเดล ในขณะเดียวกัน การรับประทานอาหารของชาวเชคนั้นเริ่มหันแนวทางไปสู่การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นแต่การรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมากอยู่ และก็ยังคงเป็นอาหารที่มี แคลโลรี่ ไขมัน และน้ำตาลสูง 
กลับสู่ด้านบน
 
ข้อมูลทั่ว ไปที่ควรทราบก่อนไปสาธารณรัฐเชค 
ระบบไฟฟ้า 
 
         ระบบไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐเชคเป็นแบบ 220 โวลต์ ถ้าปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไม่ตรงกับปลั๊กที่สาธารณรัฐเชค ควรจะเอา universal Adapter ไปด้วยนะคะ 
 
โทรศัพท์ 
 
         รหัสโทรศัพท์ของประเทศสาธารณรัฐเชคคือ +43 ท่านสามารถนำมือถือจากเมืองไทยไปใช้ที่นั่นได้ โดยผ่านบริการ Roaming แต่ก่อนที่จะเปิดใช้ อย่าลืมติดต่อทางเครือข่ายมือถือของท่านก่อน 
 
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 
 
        สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ร้านค้าที่มีป้าย Tax Refund ติดอยู่ โดยที่ จะต้องซื่อสินค้าไม่ต่ำกว่า 1000 CZK ผ่านในระยะเวลา หนึ่งวัน และจะต้อง ซื่อสินค้า ไม่ต่ำ กว่า 6000 CZK โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน ระยะเวลา 1 เดือน เมื่อต้องการทำการ Refund 
        นักท่องเที่ยวสามารถขอรับแบบฟอร์ม Tax Refund ได้จาก ร้านค้าโดย ตรง และจะต้องมี ตราประทับและรายมือชื่อของ ร้านค้านั้นๆ กำกับ 
        หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่พำนักอยู่ในเขตสหภาพยุโรป ไม่มีสิทธิ์รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืน ด้วยสาธารณรัฐเชคได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้ว 
 
 
 
 
 
 


page :  

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง+มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์รัสเซีย | บรูไน+ฟิลิปปินส์ | แคนาดา | แอฟริกา | อาร์เมเนีย | อียิปต์ | จอร์เจีย |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม/อูรุมชี | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางหนิง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสิ่นหยาง | สิบสองปันนา | ทัวร์อู่ฮั่น | ทัวร์เจิ้งโจว | มองโกเลียใน | ย่าติง เต้าเฉิง | กุ้ยหยาง | ชิงไห่ | เซินเจิ้น | หังโจว |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com